Home » Blog » Testületi beszámoló
DSC_0482

Testületi beszámoló

A városháza tárgyalóterme ismét megtelt, sok vendég ül a székeken, köztük az I-es lakótelep képviselőivel. Az ülést 22-en kezdjük el, a többiek később jönnek. 

A városi hivatal szociális osztályának élére Bíró Adrianna került, nyilvános pályázat útján – jelenti be a polgármester, Dobi Róbert pedig a szervezési osztályt igazgatja. Ezután Pék Zoltán, a COM-Média leköszönő igazgatója kap szót, ugyanis lemondásakor külföldi tartózkodása miatt nem volt lehetősége elmondani búcsúbeszédét.

Minimális programmódosítás után kezdünk. Először jönnek a kérdések és az interpellációk. Nyolcan jelentkeztek be a vitába.

Bastrnák Tibor kezdi. A polgármestert kérdezi, hogy mi van a komáromi hűségkártyával, amit még tavaly megszavaztunk? A választ írásban kéri.

Knirs alpolgármester interpellálja a városvezetést. Vagyis saját magát. Érdekes manőver. Először a város Révkomárom elnevezésével nem ért egyet, szerinte el kellene döntenünk, hogy városunkat milyen hivatalos elnevezéssel illetik. Aztán a temetővel jön: szerinte ott rosszak az utak, nincsenek WC-k, és főleg idős emberek járnak oda, ezért lépni kéne. Érdekes kérés, mert pont az egyik előző ülésen kértem én is ugyanezt.

Horváth Attila a Víz utca lakóinak petíciójáról beszél, mely arról szól, hogy miért lett az épületek mögötti terület, melyet eddig parkolásra használtak, cölöpökkel leblokkolva? A lakók szeretnék tudni, ki a felelős ezért? Egyébként a Jednota üzlet melletti blokkról van szó. Félig hivatalosan Horváth megjegyzi, hogy tudomására jutott, hogy valaki ezeket a cölöpöket elfűrészelte, így továbbra is ott parkolnak.

Patus reagál: az említett útszakasz nem út, hanem járda, tehát nem parkolásra van. Továbbá elmondta, hogy a közlekedésrendészet kívánságát teljesítették.

Korpás jön. Arról kezd beszélni, hogy mivel egy nap késéssel adta le a vagyonnyilatkozatát, büntetést kellett fizetnie. Ezt el is ismerte, ki is fizette. De mi van a sok kétes üggyel, azokat mikor vizsgálják ki? Néhány példát is sorol. Mikor vonják felelősségre a többi törvénysértésért az érintetteket? Mikor lesznek megnevezve a felelősök? Lesznek-e ők is szankcionálva? Ahogy mondja, a főellenőr is rámutatott több ilyen esetre.

Less Károly következik. Ő is a város hivatalos megnevezését oldogatná. Gondolom a Révkomáromozás margójára szólalt fel. Később egy gadóci lakos kéréseit tolmácsolja: a volt élelmiszerbolt sorsáról, aztán a gadócon található rossz állapotú utakról, buszmegállókról beszél, melyek javításra szorulnak. A lakosok amennyiben kapnának anyagi támogatást, ők maguk elvégeznék a munkát, ennyivel is olcsóbb lehetne.

Andruskó Imre szerint amikor itt ülnek az egyes és a kettesi lakók képviselői, talán inkább az ilyen horderejű problémákkal kellene foglalkozni, és nem a város nevével. Ezután munkahelyteremtéssel kapcsolatban faggatja Stubendeket. Később azt kérdezi, kinek az engedélyével lett elkészítve az az ingatlan-adó emeléséről szóló javaslat? Aztán a KOM-Vak aláírt alapszabályzat is szeretné látni.

Utolsóként Konštantin Glič kérdez: Ki az Európa-udvar alatti garázs tulajdonosa, és miért nem működteti azt inkább a város?

Ennyi volt. Most pedig jön Fekete Tamás hivatalvezető beszámolója a határozatok teljesítéséről.

Szabó Béla teszi fel a kérdést, miért került 102 ezer euróba a temető melletti járda felújítása? A hivatal válaszában az hangzott el, hogy sajnos a régi aszfaltréteg alatti betonréteget el kellett távolítani, hogy minden szabványnak megfeleljen, és hogy az új járda hosszú évekig a lakosokat szolgálja, azaz hogy ne kelljen pár év múlva javítgatni. A járda 560 méter hosszú, ezért is lett drága. Ha nem lett volna ilyen alaposan megcsinálva, a repedéseken ismét befolyt volna a víz, ami télen újból galibákat okozott volna.

Andruskó szerint az ominózus (szlovák gimi előtti) aranyjárda után lett egy gyémántjárdánk is.

Eljutottunk a visszatérő programponthoz: I. és II. lakótelep, nameg az alkalmazkodni képtelen polgárok ügye. Itt van Andrea Kološová, a közegészségügyi hivatal regionális igazgatója. Az osztályvezető asszony (Németh Ivett) felvezetője után ő beszél a polgárokhoz, és hozzánk.

Elsőként én szerettem volna tisztába tenni két dolgot. Az egyik az, hogy egyes információk szerint munkásszállóról van szó, és nem lakóházról. Ezt a kezünkbe kerülő dokumentumok cáfolják, azok alapján lakóházról van szó. A kérdés azért fontos, mert teljesen más szankciókat lehet alkalmazni. A második kérdésem Kološovához az volt, hogy mi a véleménye arról, hogy a közegészségügyi hivatal emberei a terepszemlén semmi kivetni valót nem találtak? Erre azt mondta, hogy sajnos mindenhova (pl. a lakásokba) nem tudtak bejutni, ahol viszont voltak, ott rendben volt minden.

Szabó Béla a beterjesztett anyagot kritizálja, szerinte az alapján nem lehet felelős döntést hozni. Szerinte az anyagból hiányzik több olyan információ is, mely szükséges a döntéshez.

Bastrnák Tibor megkérdezi, hogy a városvezetés szerint miben tudnának segíteni a (parlamenti) képviselők? Aztán elmondja, hogy a parlamenti képviselő nem tud a város vezetése helyett kérvényeket beadni, folyamodni minisztériumokhoz. Amit tudnak tenni, az az, hogy bizonyos problémákra felhívják a figyelmet. Aztán elmondja, hogy az anyagban is vannak hiányosságok. Ezt a határozatot hiába hagyjuk jóvá, nem fogja megoldani a helyzetet. Ahogy mondja, ebből nem látni a következő lépéseket, és azt nem szeretné, ha a hivatal ennyivel letudná az ügyet.

Bujna Zoltán nem tartja jó ötletnek a polgárőrséget, hiszen van egy országos rendőrségünk, és egy városi rendőrségünk is, utóbbinak ráadásul kihelyezett irodája is van a környéken. Úgy érzi, ezzel csak tovább tolnánk a felelősséget, de a helyzeten nem javítana.

Varga Tamás úgy érzi, hogy ezt a problémát csak rásózták Németh Ivettre, pedig véleménye szerint nem az ő dolga lenne ezt az anyagot terjeszteni. S mivel a közrendi bizottságnak ő az elnöke, nehezményezi, hogy a polgárőrség ötletét hozzájuk nem hozták be. Na és kinek fognak felelni a polgárőrők? Ki lesz a felettesük? Milyen forrásból fedezzük a fizetésüket? – hangzik el néhány kérdés Varga szájából.

Andruskó szerint a polgárőrség nem ördögtől való ötlet. A lakók ugyanakkor azt szeretnék, ha a problémás lakók eltűnjenek. Ugyanakkor nem valószínűsíti, hogy a testület jóváhagyja a tömbök megvásárlását. Rossz precedens lenne, többen is kihasználnák szerinte. Szerintem is. Andruskó azt is elmondja, hogy a problémát nem a képviselők okozták, hanem a tömbök tulajdonosai.

Less Károly maszatolásnak érzi a hivatal javaslatát, és szerinte az nem oldja meg a problémát. Nem szeretné, ha hasonló végkimenetele lenne a sztorinak, mint pl. Ógyallán, ahol egy városi rendőr bement lövöldözni a romák közé.

Mielőtt szavaznánk, szünetet tartunk.

A testület végül hosszas hónapok után kinyilvánította, hogy NEM támogatja a problémás tömbök felvásárlását. A város elyett polgárőrséget alapít, ennek tagjai a járőrözéssel próbálják majd fenntartani a rendet. Annak ellenére, hogy a lakosok véleménye szerint ez nem fog segíteni a helyzeten. Én viszont remélem, hogy fog. Reméljük.

A városi szervezetek kérvényei és javaslatai – VMK, KOM-Vak, Comorra Servis. Ezzel folytatjuk.  Természetesen a KOM-Vakkal kapcsolatban alakult ki nagyobb vita, hiszen a cég ismét arra kér minket, hogy hagyjunk jóvá egy hitelkeretet, melyből rendezni tudják a Hass cég felé fennálló tartozást. Első körben ez nem jött össze, most újra nekifutnak. Érdekes volt végignézni a jelenlegi igazgatótanács két új arcát, Domonkos és Balogh urat, hiszen mondanivalójuk alapján a Hass-szal kötött szerződés előnytelen volt, brutális, olykor éves szinten 30 százalék feletti büntetőkamattal. Ezt szeretnék az új vezetők kiváltani banki hitellel, lényegesen kedvezőbb körülmények közt. A régi igazgatótanács elnöke, Olláry Viktor, szintén a helyszínen követte az eseményeket, de nem szólalt meg, pedig a tranzakció az ő idejében történt.

A következő körben a KOMVak azt szeretné, ha a 485 ezres bérleti díjat a város 320 ezer euróra vinné le. Ezzel is csökkentenék a cég kiadásait.

Keszegh Béla robbant: terjeszt egy határozati javaslatot, melyben arra kéri a főellenőrt, hogy vizsgálja ki a KOMVak utolsó pár évben történő fejlesztéseit, tranzakciókat. Egyszóval cégátvilágítást szeretne, mely az előző vezetőség ügyeit nézi át.

Andruskó szerint a város vezetősége olyan dolgot kér a főellenőrtől, amit nem lehet teljesíteni. Szerinte eleve rosszul van megfogalmazva a beterjesztett anyag, mely olyan cégekre hivatkozik, melyek nem is léteznek.

Hortai Éva szerint formailag nem teljesíthető a javaslat, elfogadása esetén a polgármesternek vétóznia kell.

Keszegh Béla visszavonta a hivatal javaslatát az átvilágítással kapcsolatban, átdolgozásra.

Ezután a testület megszavazta a KOMVak bérleti díjának csökkentését.

Ezt követően Balogh Zsolt arra kéri az engedélyünket, hogy a KOMVak pati fürdőben elhelyezkedő hétvégi házát eladhassák. Mivel nincs rá szükség, természetesen támogattuk a gondolatot.

Aztán a KOMVak vezetősége azt kéri, hogy változtassunk a cég alapszabályzatát. Balogh Zsolt elmondja, érti, miért lett ilyen szigorú, de ez megnehezíti az ő munkájukat is.

Bastrnák Tibor szólalt fel, mondandójának lényege: ugye, megmondtuk! Vagyis, amikor az új alapszabályt elfogadtuk, ő, ők már akkor figyelmeztettek, hogy ez így nem lesz jó. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy megérti, hogy a képviselők óvatosak voltak, de talán lehettünk volna nagyobb bizalommal is az új vezetőség felé.

Andruskó Imre is megmondta, hogy ő megmondta.

Keszegh Margit elmondja, hogy ő nem tudja támogatni a KOMVak kérését, legalábbis addig biztosan nem, amíg ilyen a helyzet a cégnél. Szerinte akkor térjünk erre vissza, ha már meglesz a második félév kiértékelése.

Bastrnák reagál, szerinte Keszegh Margitot a jószándék vezérli, és érti is, amit mond. Ugyanakkor meg kell szavazni a KOMVak kérését, mert szerinte nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a cég.

Hortai Éva ma már sokadszor mondja el ugyanazt: a beterjesztett javaslat formailag nem helyes. Szinte mindegyik eddig terjesztett anyaggal gondja van. Nekem meg szinte mindig olyan érzésem van, hogy megint elveszünk a részletekben.

Az én véleményem a dologról az, hogy nekem nem okoz problémát akár hetente is bejárni, csak hogy a KOMVak kérvényeit átrágjuk. Nemrég megszavaztunk egy új alapszabályt, mely szigorú, de nem ad lehetőséget arra, hogy a vezetők drága autót vagy éppen hétvégi házat vásároljanak. Most pedig megint azt akarják, hogy 50 ezer eurós tranzakcióig saját maguk döntsenek, a testület nélkül. Egyelőre még nem élvezik az én felhőtlen bizalmam, szóval zt mondom, hogy én szeretnék tudni minden ilyen tranzakcióról. Egyelőre. Ha szavazás lesz, nem támogatom az alapszabály újbóli módosítását.

Végül Balogh Zsolt visszavonja a javaslatát, de decemberben újra behozza.

Végül arról döntöttünk, hogy adunk-e 40 ezret új csúszdákra, melyeket a strandunkon telepítenénk. Idegenforgalmi szempontból sem utolsó a dolog, de igazság szerint ebben is van vagy 10-20 év lemaradásunk, ezért ezt nem ártana pótolni.

Az idegenforgalmi bizottság elnökeként én nem is nagyon tehetek mást, minthogy támogatom. Ugyanakkor Nagy Tamás beterjesztő kivetette a 40 ezres tételt, egyelőre csak a szándékot akarja megszavaztatni. Továbbá felszólalásomban még azt is elmondtam, hogy talán már ideje lenne eldönteni, mit szeretnénk a strandunkkal? Koncepció kell, és most már végre el kell indulnunk valamerre, de döntsük már el. Könyörgöm.

Végül a szándékot megszavaztuk. Jövőre tehát jó eséllyel lesznek új csúszdák a strandunkon.

Ezzel a jó hírrel köszönök ma el. Szép estét! Jövő héten (már klasszikus módon) folytatjuk.